Alert !

nowy alert

tekst alertu

Alert RCB

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy życie lub zdrowie może być zagrożone.

Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb (np. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej), urzędów i instytucji centralnych (np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego).

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Alert RCB – Najważniejsze Pytania i Odpowiedzi

Alert RCB – telefon ostrzeże Cię przed zagrożeniem

Pytania i odpowiedzi

1. Jak się zapisać na Alert RCB?

Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego zagrożenia, otrzymają na swój telefon komórkowy SMS z ostrzeżeniem. Nie ma znaczenia, w jakiej sieci znajduje się Twój telefon. Operatorzy mają obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

2. Jak często będę otrzymywać Alerty RCB?

Wiadomości tekstowe (SMS) są wysyłane tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy zagrożone jest bezpośrednio życie i zdrowie. W zależności od zaistniałych okoliczności.

3. Czy Alert RCB jest elementem aplikacji RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

Alert RCB nie jest elementem aplikacji RSO. Żeby go otrzymywać, nie trzeba instalować żadnej aplikacji czy programu.

4. Czy w związku z Alertem RCB moje dane są dobrze zabezpieczone?

Alert RCB nie narusza bezpieczeństwa Twoich danych. Wiadomości (SMS) są rozsyłane przez operatora sieci komórkowej, z której korzysta Twój telefon. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie gromadzi i nie przetwarza Twoich danych. Zadaniem RCB jest jedynie wysłanie pozyskanej informacji o zagrożeniu do operatorów sieci komórkowych.

5. Kto ma dostęp do danych zawartych w Alercie RCB?

Alert RCB nie gromadzi żadnych danych osobowych i ich nie przetwarza. RCB monitoruje sytuacje pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i na podstawie informacji od różnych instytucji (ministerstw, służb, urzędów i instytucji centralnych np. IMGW oraz urzędów wojewódzkich), przygotowuje komunikaty z ostrzeżeniami.

6. Czy można wypisać się z alertu RCB?

Alert RCB jest wysyłany w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy bezpośrednio zagrożone jest życie lub zdrowie. Otrzymują go osoby przebywające na obszarze potencjalnego zagrożenia. Wiadomość z ostrzeżeniem ma pomóc uniknąć niebezpieczeństwa lub zminimalizować jego skutki. Otrzymują go wszyscy abonenci sieci komórkowych – bez wyjątków.

7. Na jakiej podstawie powstaje Alert RCB?

Alert RCB powstaje na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb, urzędów i instytucji centralnych oraz wojewódzkich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które pełni funkcję Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, non stop monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń – 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

8. Na jakie obszary wysyłane są Alerty RCB?  

Najmniejszym obszarem, na który może być wysyłany Alert RCB, jest powiat.

9. Co mam zrobić, gdy otrzymam Alert RCB?

Należy zastosować się do treści zawartych w wiadomości SMS. Pozwoli to uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa lub zminimalizować jego skutki.

10. Czy Alert RCB nie jest elementem inwigilacji? Jak wiąże się to z RODO?

Wysyłanie wiadomości SMS o zagrożeniu jest działaniem w sytuacji, która bezpośrednio zagraża zdrowiu lub życiu osób znajdujących się na obszarze objętym komunikatem. Nie da się wysłać wiadomości o zagrożeniu bez przypisania go do danego obszaru. Operator nie udostępnia baz danych Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa, a Centrum nie prosi o takie dane – nie tworzy ich i w żaden inny sposób nie przetwarza. RCB jedynie wysyła komunikaty (treść SMS-a) oraz wskazuje operatorom teren jego rozesłania.

11. Jakich zagrożeń dotyczy Alert RCB?

Alert RCB dotyczy wszystkich zdarzeń bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu.

12. Dlaczego nie dostałem ostrzeżenia, chociaż wieczorem przeszła przez moje miasto burza?

Nie każde zjawisko atmosferyczne niesie z sobą bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. Informacje o stopniu zagrożenia wynikają m.in. z prognoz przygotowywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

13. Ile kosztuje otrzymanie SMS-a z ostrzeżeniem?

Wiadomości SMS ostrzegające przed sytuacją kryzysową zagrażającą życiu są bezpłatne i żaden operator nie może naliczyć za nie dodatkowych opłat.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa również nie ponosi kosztów związanych z wysyłką SMS-a przez operatorów.

14. Czy Alert RCB działa przez cały rok?

Alert RCB jest rozsyłany do abonentów telefonów komórkowych na zagrożone tereny przez cały rok. Można się go spodziewać o każdej porze dnia i nocy – bez względu na dzień tygodnia. Wszystko zależy od aktualnej sytuacji związanej z ewentualnym zagrożeniem życia i zdrowia.

15. Nie chcę, żeby moje dziecko otrzymywało Alert RCB. Co powinienem zrobić?

Nie ma sposobu, żeby uniemożliwić dziecku otrzymania wiadomości tekstowej z Alertem RCB, jeśli znajdzie się na obszarze zagrożonym. Ważne jest, aby porozmawiać z dzieckiem o Alercie RCB, żeby je przygotować na taką sytuację.

Jeśli Twoje dziecko otrzyma AlertRCB w szkole, powinno postępować w zgodzie z procedurami obowiązującymi w placówce.

16. Skąd Alert RCB będzie wiedział, że znajduję się na obszarze objętym zagrożeniem?

Operatorzy telefonii komórkowej wysyłają wiadomości tekstowe z Alertem RCB na wskazane przez dyrektora RCB obszary. Decydujące jest tutaj przebywanie w zasięgu stacji bazowej (BTS), która jest położona na terenie objętym potencjalnym zagrożeniem.

17. W jaki sposób muszę mieć ustawiony telefon, żeby otrzymać Alert RCB?

Nie trzeba specjalnie ustawiać telefonu. Ważne jest, żeby był włączony oraz żeby był w zasięgu sieci telefonii komórkowej.

18. Czy użytkownicy telefonów „na kartę” także otrzymują Alert RCB?

Tak. Użytkownicy „prepaid” są objęci systemem Alert RCB i otrzymują wiadomości tekstowe z ostrzeżeniami.

19. Jakie zjawiska atmosferyczne są uwzględniane w Alertach RCB?

Alert RCB uwzględnia każde zjawisko atmosferyczne, które stanowi zagrożenie dla życia. Niestety nie wszystkie, zwłaszcza lokalne zdarzenia, da się odpowiednio wcześniej przewidzieć. Często lokalny podmuch wiatru może powalić np. uszkodzone drzewo, co może stanowić zagrożenie dla życia. Ważne jest, żeby bez względu na otrzymanie lub nie Alertu RCB zachować najważniejsze zasady bezpieczeństwa.

Back to top